Purple khun/Khana dupatta with kasuti embroidery
Purple khun/Khana dupatta with kasuti embroidery
Purple khun/Khana dupatta with kasuti embroidery

Purple khun/Khana dupatta with kasuti embroidery

Regular price Rs.975.00

Purple khun/Khana dupatta with kasuti embroidery


More from this collection